Istorija

 

Steigiamasis Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos (LRTA) susirinkimas įvyko 1999 metais gegužės 15 dieną Kaune, LKKA rankinio katedroje. LRTA sukūrimo iniciatoriais buvo tuometis Panevėžio rankinio federacijos prezidentas Vytautas Buterlevičius. Kauno apskrities rankinio federacijos prezidentas Bronius Girdzijauskas, Kauno apskrities rankinio federacijos teisėjų komisijos pirmininkas Albinas Raižys, IHF teisėjas ir inspektorius Grigorijus Gutermanas.

LRTA signatarais tapo B.Girdzijauskas, A.Mazeliauskas, A.Mikučionis, R.Sutkevičius, A.Raižys, R.Sindaras, A.Ruzgys, V.Verbovikas, L.Mykolaitis, M.Mocevičius, J.Grinbergas, M.Makovskis, T.Jansonas, G.Paškevičius, M.Gatelis, G.Gutermanas, Z.Kidžius, A.Brazaitis, V.Buterlevičius, V.Žurauskas, L.Kolomijec-Juozėnaitė, R.Dubonytė, A.Grigalionis. Viso 23 nariai. Steigiamojo visuotinio susirinkimo pirmininku buvo išrinktas A.Raižys, sekretoriumi T.Jansonas. Steigiamąjame visuotiniame susirinkime buvo patvirtinti LRTA įstatai, kuriuos ruošė iniciatyvinė grupė. Nutarta LRTA prezidiumą rinkti iš 5 asmenų. Pirmuoju LRTA prezidentu iš dvejų kandidatų išrinktas A.Raižys -11 balsų, antras buvo V.Buterlevičius – 10 balsų. Viceprezidentu išrinktas V.Buterlevičius – 23 balsai, sekretoriumi išrinktas G.Gutermanas – 22 balsai. Prezidiumo nariais tapo A.Brazaitis – 23 balsai ir A.Vaitkevičius – 10 balsų. Revizijos komisijos pirmininku išrinktas Z.Kidžius, nariais R.Pauraitė ir A.Ruzgys (balsuota bendrai – 23 balsai). G.Gutermanui buvo pavesta įregistruoti LRTA įstatus, pagaminti antspaudą ir atidaryti sąskaitą banke. Didelę paramą ruošiant ir registruojant įstatus Teisingumo ministerijoje atliko A.Grigaliūnaitė.

Sutinkamai su LRTA įstatais, po dvejų metų 2001 metų birželio 3 dieną Kaune, įvyko eilinis LRTA visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo 28 asociacijos nariai. LRTA prezidiumo darbas už ataskaitinį laikotarpį įvertintas “gerai“. Nutarta prezidiumą 2 metų laikotarpiui rinkti iš 6 asmenų, esant lygiam balsavimui lemia prezidento balsas. Pakartotinai LRTA prezidentu išrinktas A.Raižys – 16 balsų. Prezidiumo nariais išrinkti A.Vaitkevičius – 26 balsai, G.Gutermanas – 24 balsai, F.Gedvilas – 20 balsų, B.Girdzijauskas – 19 balsų, V.Buterlevičius – 18 balsų. Prezidiumas viceprezidentu išrinko V.Buterlevičių, sekretoriumi G.Gutermaną. Revizijos komisiją sudarė Z.Kidžius (pirmininkas), A.Ruzgys ir V.Šniurevičienė.

2003 metais visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas įvyko Vilniuje gegužės mėnesį. Dalyvavo 40 narių. Prezidiumo darbas įvertintas “patenkinamai“. Nutarta prezidiumą rinkti iš 5 asmenų. Prezidentu trečią kartą išrinktas A.Raižys – 20 balsų. Prezidiumo nariais tapo A.Brazaitis, V.Buterlevičius, B.Girdzijauskas. 2004 metų spalio 28 dieną LRTA išplėstinio prezidiumo posėdžio metu (dalyvavo 17 narių) konstatuota, kad LRTA prezidentas A.Raižys neatsižvelgia į daugumos LRTA narių nuomonę, nekovoja dėl neteisėtų LRF VK atskirų narių veiksmų, sutiko dalyvauti neteisėtoje teisėjų skirstymo komisijoje, svarstė ir pasirašė LRTA prezidiumo neaprobuotą sutartį tarp LRF ir LRTA. Nutarta surengti neeilinį visuotinį susirinkimą. 2005 metų sausio 6 dieną Vilniuje įvyko LRTA neeilinis visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 33 nariai. Nutarta sustabdyti LRTA prezidento A.Raižio įgaliojimus ir laikinai prezidento pareigas įpareigoti vykdyti V.Buterlevičių. Likusiems LRTA prezidiumo nariams eiti pareigas iki visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.

Eilinis LRTA visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas įvyko Vilniuje 2005 metų gegužės 17 dieną Dalyvavo 28 nariai. LRTA prezidentu išrinktas V.Buterlevičius – 25 balsai. Viceprezidentu M.Makovskis – 25 balsai. Prezidiumo nariais prezidento siūlymu išrinkti A.Raižys, S.Kisinas, B.Girdzijauskas, A.Brazaitis (už visus – 22 balsai). Sekretoriumi tapo G.Gutemanas – 27 balsai. Revizijos komisiją sudarė V.Mažeika, V.Šniurevičienė ir J.Sinickienė. 2006 metų balandžio 20 dieną dėl užimtumo darbe atsistatydino viceprezidentas M.Makovskis. 2006 metų rugsėjo 12 dieną, dėl sveikatos problemų suspendavus savo veiklą LRTA prezidentui V.Buterlevičiui, jo pareigas ėjo sekretorius G.Gutermanas. 2006 metų lapkričio 17 dieną LRTA prezidiumo posėdyje Kaune į prezidiumo sudėtį įtrauktas V.Liachovičius.

2007 metų birželio 7 dieną Vilniuje vykusiame LRTA visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime (dalyvavo 24 nariai) prezidentu išrinktas G.Gutermanas – 20 balsų. Į 5 asmenų LRTA prezidiumą išrinkti T.Jansonas, B.Girdzijauskas – po 21 balsą, V.Gecevičius – 20 balsų, V.Liachovičius – 19 balsų. Viceprezidentu prezidiumas išrinko V.Liachovičių. Revizijos komisijai vadovauti išrinkti V.Šniurevičienė, nariais M.Gatelis ir L.Mykolaitis.

2009 metų birželio 13 dieną Utenoje LRTA visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime dalyvavo 28 nariai. Prezidiumo veikla įvertinta “gerai“. Prezidentu išrinktas G.Gutermanas – 24 balsai. Viceprezidentu išrinktas V.Liachovicius – 25 balsai. Sekretoriumi tapo B.Girdzijauskas – 25 balsai. LRTA prezidiumo nariais tapo V.Gecevičius – 22 balsai, S.Žvironas – 21 balsas, P.Valutis – 17 balsų, F.Gedvilas – 13 balsų. Revizijos komisijai vadovauti liko V.Šniurevičienė (pirmininkė), M.Gatelis, L.Mykolaitis. 2011 metų balandžio 14 dieną iš prezidiumo narių atsistatydino F.Gedvilas. 2011 metų rugpjūčio 23 dieną dėl asmeninių ir kitų priežasčių iš LRTA sekretoriaus pareigų atsistatydino B.Girdzijauskas.

2011 metų rugpjūčio 27 dieną Vilniuje visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime dalyvavo 27 nariai. Prezidentu liko G.Gutermanas – 22 balsai. Prezidiumo nariais išrinkti T.Jansonas – 25 balsai, G.Šniurevičius – 21 balsai, V.Gecevičius – 19 balsų, V.Liachovičius – 17 balsų, V.Mažeika – 16 balsų, F.Gedvilas – 14 balsų. Prezidiumas LRTA viceprezidentų išrinko V.Liachovičių, sekretoriumi T.Jansoną. Revizijos komisijos nariais išrinkti I.Bučinskaitė (pirmininkė), P.Petrušis, S.Norvilas. 2013 metų vasario 6 dieną eilinį kartą iš LRTA prezidiumo atsistatydino F.Gedvilas.

2013 metų rugpjūčio 31 dieną Vilniuje LRTA prezidentu vienbalsiai (31 narys) išrinktas G.Gutermanas, viceprezidentu V.Gecevičius, sekretoriumi S.Kisinas, prezidiumo nariais T.Jansonas, V.Mažeika, G.Šniurevičius, K.Janeika. Revizijos komisijai vadovauti išrinktas S.Žvironas (pirmininkas), nariais P.Petrušis ir M.Gatelis.

2015 metų birželio 6 dieną visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime (dalyvavo 21 narys), kuris vyko Molėtų rajone šviesaus atminimo J.Grinbergo sodyboje, dauguma balsų LRTA prezidentu perinktas G.Gutermanas. Atsisakius keletui kandidatų LRTA viceprezidentu išrinktas V.Mažeika. LRTA sekretoriumi dauguma balsų išrinktas J.Ivanauskas. LRTA prezidiumo nariais išrinkti V.Gecevičius, T.Jansonas, G.Šniurevičius ir K.Janeika. Į LRTA revizijos komisiją išrinkti M.Gatelis, P.Petrušis ir D.Dinda.

2017 metų rugpjūčio 26 d Vilniuje, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento patalpose LRTA visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas vyko pagal naujus įstatus, įregistruotus 2016 metais, laikantis Lietuvos asociacijų įstatymo. Susirinkime dalyvavo 26 nariai.Asociacijos vadovu (prezidentu) išrinktas G. Gutermanas – 23 balsai. Valdybos nariais, pateikus kandidatūras V. Mažeikai, išrinkti – T. Jansonas, V. Gecevičius po 25 balsus, G. Šniurevičius, V. Mažeika po 24, G. Gutermanas – 21, V. Kijauskaitė ir P. Petrušis po 20 balsų. Papildomai pasiūlytas F.Gedvilas surinko 13 balsų ir į valdybą nepateko. LRTA revizoriumi (naujos pareigos) vienbalsiai išrinktas M. Gatelis.

Vėliau, rugsėjo 13 d. LRTA valdybos posėdyje, valdybos pirmininku (naujos pareigos) išrinktas V.Mažeika.

2019 rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 dienomis, buvo vykdoma Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos visuotinė – rinkiminė konferencija, kurios metu, naujai dviejų metų kadencijai LRTA prezidentu išrinktas, IHF tarptautinės kategorijos teisėjas – Vaidas Mažeika, ilgametis LRTA valdybos narys, prieš tai ėjęs LRTA valdybos pirmininko pareigas. Be to, buvo išrinkti nauji LRTA valdybos nariai, valdybos pirmininku tapo Tadas Jansonas (EHF delegatas, Vilnius), nariais Vaidas Mažeika (IHF teisėjas, Vilnius), Valdas Gecevičius (EHF delegatas, Alytus), Gytis Šniurevičius (IHF teisėjas, Kaunas), Povilas Petrušis (EHF teisėjas, Varėna), Viktorija Kijauskaitė (EHF teisėja, Kaunas) ir Kristina Kvedarienė (LRTA inspektorė, Pasvalys). LRTA revizoriumi perrinktas Mindaugas Gatelis (IHF teisėjas, Vilnius).

Įtemptoje darbotvarkėje Lietuvos teisėjai bei inspektoriai nepamiršo paminėti ir savo veiklos jubiliejaus. 1999m. gegužės mėn. 15 dieną buvo įkurta Lietuvos rankinio teisėjų asociacija, tad gražaus ir išskirtinio 20 metų jubiliejaus proga asociaciją pasveikino ir apdovanojo Lietuvos rankinio federacijos generalinis sekretorius Miglius Astrauskas. Už nuopelnus Lietuvos rankiniui ir didelį indėlį puosėlėjant rankinio teisėjo profesiją buvo apdovanotas vienas iškyliausių Lietuvos rankinio teisėjų, tarptautinės kategorijos teisėjas bei inspektorius, vienintelis Lietuvoje keturių olimpinių žaidynių teisėjas, vienas iš LRTA įkūrimo inciatorių bei ilgametis LRTA prezidentas Grigorijus Gutermanas. O taip pat Lietuvos Olimpinis Komitetas už nuopelnus olimpizmui Lietuvos rankinio teisėjų asociaciją bei ilgametį jos vadovą apdovanojo „Citius. Altius. Fortius“ atminimo prizu.

2020m. birželio 06 – 07 dienomis Lietuvos Rankinio Teisėjų Asociacijos nariai gausiai susirinko į visuotinį susirinkimą bei tradiciškai sezono pabaigoje stiprino bendruomeninį ryšį.
Darbingo savaitgalio metu LRTA pasitvirtino naujus įstatus, susirinkimo dalyviai vieningai balsavo už LRTA valdymo organų kadencijos laikotarpio pailginimą iki 4 metų, tuo pačiu sumažino valdybos narių skaičių iki 5, išsirinko naują LRTA Etikos komisiją bei parodė solidarumą suteikdami išskirtinį LRTA Garbės nario statusą.
Naujai ketverių metų LRTA Prezidento kadencijai perrinktas Vaidas Mažeika, tęstiniam darbui akcentuojant jaunų teisėjų rengimo programą bei metodinio darbo gerinimą išrinkti 5 valdybos nariai: Vaidas Mažeika, Tadas Jansonas, Valdas Gecevičius, Gytis Šniurevičius, Kristina Kvedarienė.
Asociacija laikydamasi skaidraus valdymo praktikos metodikų išsirinko Etikos komisiją iš trijų asmenų, jos nariais tapo: Viktorija Kijauskaitė, Arvydas Brazaitis, Jonas Virkutis.
LRTA revizoriumi perrinktas Mindaugas Gatelis.
Už pasišventimą teisėjo profesijai, darbą ir idėjas asociacijos labui LRTA Garbės nario statusas buvo suteiktas ilgamečiam Prezidentui Grigorijui Gutermanui.

2022m. sausio 06 dieną buvo sušauktas neeilinis visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 20 asociacijos narių. Ilgamečiui LRTA valdybos nariui ir jos pirmininkui Tadui Jansonui atsistatydinus iš užimamų pareigų asociacijos nariai išrinko naująjį valdybos narį. Juo tapo ilgametis asociacijos narys, IHF kategorijos teisėjas ir LRTA inspektorius Feliksas Gedvilas, jis surinko 14 balsų. Balsavime buvo iškelta ir Povilo Petrušio kandidatūra, jam atiteko 4 balsai.  

Iki kadencijos pabaigos prie LRTA valdybos prisijungus Feliksui Gedvilui, kitų narių sudėtis liko nepakitusi. Valdybos nariai Vaidas Mažeika, Valdas Gecevičius, Gytis Šniurevičius, Feliksas Gedvilas bei Kristina Kvedarienė savo posėdžio metu, pasitvirtino valdybos pirmininkę, kuria tapo LRTA inspektorė Kristina Kvedarienė. Šiai LRTA valdybai kadencija baigėsi 2024 vasario mėn. 

2024 vasario mėn. 16 dieną LRTA nariai susirinko į visuotiną asociacijos susirinkimą, kuriame išreikšdami visapusišką pasitikėjimą prezidento pareigas patikėjo vykdyti Vaidui Mažeikai. 

Šiai naujai keturių metų kadencijai buvo suformuota naujoji LRTA valdyba. Daug gerų darbų, nuoširdžių pastangų ir bendram indėliui į asociacijos veiklą tęsiant pradėtus darbus išrinkti Feliksas Gedvilas, Kristina Kvedarienė, Andrius Grigalionis bei Vitalijus Motiejūnas. Vykdydama LRTA nario elgesio susitarimo kodekso nuostatas naujai suformuota ir LRTA etikos komisija: Viktorija Kijauskaitė, Edvinas Jencevičius ir Jonas Virkutis. LRTA revizoriumi perrinktas Mindaugas Gatelis.