LRTA išsirinko naują valdybą

Paskelbta

2022m. sausio 06d. LRTA nariai nuotolinio neeilinio visuotinio susirinkimo metu išrinko naują valdybos narį bei naująją valdybos pirmininkę.

Naujuoju LRTA valdybos nariu išrinktas ilgametis asociacijos narys, IHF kategorijos teisėjas, LRTA inspektorius – Feliksas Gedvilas.

Tą pačią dieną LRTA valdybos posėdžio metu valdybos pirmininke išrinkta LRTA inspektorė – Kristina Kvedarienė.

Sveikiname naująją LRTA valdybą ir linkime sėkmės darbuose.