Gegužės mėnesį gimtadienius švenčia

Paskelbta

Sveikiname Kolegas švenčiančius gimtadienius gegužės mėnesį!

Aušrą Žalienę

Algį Mikučionį su nuostabiu 60-ies metų jubiliejumi

Vaidą Mažeiką su 40-ies metų jubiliejumi

Klaidą janeiką su 30-ies metų jubiliejumi

 

Te pildosi norai,
Kad širdis mylėtų,
Kad svajonės nenumirtų,
Kad metai neskubėtų,
Švelnumas lūpomis kalbėtų,
O neapykanta tylėtų!
Su Gimtadieniu!