Paskelbta

Nuoširdžią užuojautą reiškiame gerbiamai Kolegei ir LRTA Valdybos pirmininkei – Kristinai Kvedarienei ir jos artimiesiems staiga netekus mylimo Tėvelio.

Kristinos tėvelis bus pašarvotas gegužės mėn. 04 d., apie 18.00 val., LIŪDINTOJE, Tiškevičiaus g 16A, Panevėžys, Didžiojoje salėje.

Išlydimas į Šilaičių kapinių kolumbariumą penktadienį, gegužės 5d. 14val.