Netektis

Paskelbta

Eidamas 80-uosius metus kovo 10 dieną, Kaune mirė Nacionalinės rankinio teisėjo kategorijos teisėjas Titas Jonas Ulevičius.

Titas Jonas Ulevičius gimė 1935 metų birželio 22 dieną Kaune. 1954 metais aukso medalių baigė Kauno 9-ąją vidurinę mokyklą. 1959 metais baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo radijo inžinieriaus specialybę. 1959-1992 metais jis dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo instituto inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu, sektoriaus viršininku. Titas Jonas Ulevičius yra knygos „Amplitudinių dažnuminių charakteristikų matuokliai ir jų panaudojimas“ (1968) bendraautorius. Nuo 1956 metų T.J.Ulevičius yra vienas aktyviausių rankinio žaidimo pradininkų ir puoselėtojų. 1957 metais jis tapo Lietuvos rankinio pirmenybių (11×11) ir studentų spartakiados 2-osios vietos laimėtoju. 1959 metais Lietuvos rankinio pirmenybių ir studentų spartakiados čempionu. T.J.Ulevičius KPI komandos sudėtyje aštuonis kartus tapo Lietuvos rankinio pirmenybių ir studentų spartakiadų prizininku. 1958 metais T.J.Ulevičius pradėjo teisėjauti rankinio varžybose. 1962 metais jam suteikta Respublikinė, o 1966 metais Sąjunginė rankinio teisėjo kategorijos. 1963-1977 metų laikotarpiu jis teisėjavo 32-juose TSRS rankinio čempionatų turuose ir kitose sąjunginės ar respublikinės reikšmės rankinio varžybose. 1961-1973 metų laikotarpiu jis 14 kartų renkamas į geriausių Lietuvos teisėjų dešimtuką. 1963-1979 metų laikotarpiu T.J.Ulevičius buvo Kauno miesto rankinio federacijos pirmininku, Lietuvos rankinio federacijos prezidiumo nariu. Būdamas Kauno miesto rankinio federacijos pirmininku aktyviai dalyvavo kuriant ir stiprinant Kauno „Žalgirio“ moterų rankinio komandą, kuri 1967 ir 1968 metais tapo Europos Taurės laimėtoja. Už nuopelnus ir aktyvią veiklą vystant rankinio sportą Titas Jonas Ulevičius apdovanotas Lietuvos kūno kultūros ir sporto komitėto atminimo medalių (1979) ir Kauno miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštu (2005).

Velionis pašarvotas laidojimo namuose Žukausko gatvėje Kaune. Laidotuvės vyks penktadienį, kovo 13 dieną, Petrašiūnų kapinėse.

LRTA reiškia gilią užuojautą giminėms ir artimiesiems.