LRTA metinis ataskaitinis visuotinas susirinkimas

Paskelbta

Sutinkamai su LRTA įstatais ir LRTA prezidiumo (2014-06-30) nutarimu š.m. rugpjūčio 30 dieną (šeštadienis) 10.30 val. Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento pirmo aukšto posėdžių salėje (Žemaitės g.6, Vilnius) vyks LRTA ataskaitinis metinis susirinkimas.

 

 

 

 

 

 

Darbotvarkė:

  1. Įžanginis žodis, LRTA prezidentas G. Gutermanas.
  2. Procedūriniai klausimai:

a)      mandatų komisijos pranešimas.

b)      balsų skaičiavimo komisijos sudarymas ir tvirtinimas.

c)      darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.

  1. Metinė ataskaita, LRTA prezidentas G. Gutermanas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Diskusijos.
  4. Kiti klausimai.

 

Prezidentas                                                                        G.Gutermanas