LRTA ataskaitinis-rinkiminis visuotinas susirinkimas

Paskelbta

Sutinkamai su LRTA įstatais ir prezidiumo (2015-03-01) nutarimu, š.m. birželio 6 d. (šeštadienis) Janio Grinbergo sodyboje  (Toliejai, Molėtų raj.)  11.30 val. vykdomas LRTA ataskaitinis-rinkiminis visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Įžanginis žodis – LRTA prezidentas G. Gutermanas.

2. Procedūriniai klausimai:

a)      mandatų komisijos pranešimas;

b)      balsų skaičiavimo komisijos sudarymas ir tvirtinimas;

c)      darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.

 

  1. Kadencijos ataskaita – LRTA prezidentas G. Gutermanas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Diskusijos.
  4. Vadovaujančių organų rinkimas.
  5. Kiti klausimai.

Prezidentas                                                        Grigorijus Gutermanas

Sekretorius                                                         Silvijus Kisinas