Liūdna žinia

Paskelbta

Gerb.kolegos,
 
 Informuojame Jus, kad pirmadienį ryte, balandžio 10d. mirė Grigorijaus Gutermano žmona Irena.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Grigorijui, sūnui Tomui ir artimiesiems.
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.
 
Velionė bus pašarvota antradienį, balandžio 11d. Vilniuje laidojimo namuose „Nutrūkusi styga” Ažuolyno g. 10, lankymas antradienį nuo 16:00val. iki 21:00val. ir trečiadienį nuo 9:00val. iki 11:00val.
Ritualinės apeigos bus tęsiamos trečiadienį, balandžio 12d. nuo 11:00val.(išnešamas karstas)  iki 13:30val. – Kėdainių raj. Surviliškėse .
P.S. Artimųjų prašymas – velionę pagerbti kuklia gėlyčių puokšte.