Gerbiamas Zenonai Kidžiau

Paskelbta

Tegul žiema varpeliais sidabriniais
Gimtadienio rytą Jums po langu suskambės.
Tegul sveikata, sėkmė ir džiaugsmas tyras,
Gyvenime visur ir visada Jumis lydės!

 

Nuoširdžiausi sveikinimai 70-ojo Jubiliejaus proga.

LRTA