Gerbiamas Valentinai Paketūrai,

Paskelbta

Paversk svajones Tu tvirtybės tiltu,

Te penkiasdešimt penkeri Tau švyti su aušra!

Neleisk likimui kryžkelėj apvilti,

Bet ąžuolu šlamėki visada.

Ne visos audros nuoskaudas palieka.

Po jų sušvinta mėlynai dangus!

Tegu tikrove virsta tavo siekiai,

Lai negandų Tavam kely nebus.

Te niekad neapleis energija sparnuota.

Ir akys šiluma jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

Te niekada pavargti Tau neleis.

Mes linkim Tau energijos, sveikatos.

Ir šypsenos geros, plačios.

Tegul Tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ

Dar daug daug kartų kovas pakartos!!!

 

Nuoširdžiausi sveikinimai!!!

Lietuvos rankinio teisėjų asociacija