IHF teisėjų kursai Panevėžys 1992m.5 iš dešinės kursų vadovas J.Grinbergas, 1 iš kairėa kursų direktorius G.Gutermanas,1 iš deš. S.Žvironas, 8 iš deš. F.Gedvilas