Gerbiamas Aivarai Malašinskai

Paskelbta

Tebūna visko. Visko žmogui reikia.
O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui.
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasidaro.
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

 

Nuoširdžiausi sveikinimai 50-ojo Jubiliejaus proga !!!

LRTA