Paskelbta

Nuoširdžią užuojautą reiškiame EHF kategorijos teisėjai – Viktorijai Kijauskaitei ir jos artimiesiems, staiga netekus mylimo tėvelio.

Viktorijos tėvelio urna bus pašarvota spalio mėn. 30 d., apie 14.00 val., Žukausko g. esančiuose laidojimo namuose ( 2 salė).

Urna bus išnešama spalio mėn. 31 d. 14.00 val. Laidojama Jonučių kapinėse Garliavoje.